Vi er i et landskab som ikke har tegnet sig - eller rettere som hele tiden tegner sig. I det øjeblik vi navngiver det, mister det værdi. Lange rækker af emotionelle, landskaber passerer nu blot forbi.

Alligevel må vi forsøge at benævne og i øjeblikke (be)gribe det som er og hele tiden bliver til i denne foranderlige kontinuitet, der er vores relation.

We find ourselves in a landscape continuously emerging. As soon as we name it, it loses its value. Yet we must try to name it and in moments conceive what is there and constantly occurs in that changing continuity which constitute our relation.

STATEMENTSTATEMENT.html
STUDIOSTUDIO.html
CVPOUL_OG_ROBERT.html
PARKPARK.html
BUS STOPBUS_STOP.html
GENERATION XYGENERATION_XY.html
URBAN LANDSCAPE